Transport międzynarodowy towarów i osób

Transport jest procesem, który zapewnia przemieszczanie się ludzi bądź rzeczy w punktu załadunku do punktu docelowego, w celu zaspokojenia potrzeb jednostki. Może się on odbywać w obrębie jednego kraju, jak i pomiędzy dwoma państwami. Transport międzynarodowy pełni wiele funkcji, zauważalnych we wszystkich dziedzinach funkcjonowania człowieka. Odpowiada za dostarczanie surowców i półproduktów do miejsc produkcji oraz dowóz gotowych produktów do miejsca odbioru. Pomaga w codziennym życiu, w dojeździe z miejsca zamieszkania do pracy czy placówek medycznych. Dzięki niemu można rozwijać relacje międzyludzkie, poznawać nowe miejsca i społeczeństwa. Pozwala na swobodną wymianę dóbr między poszczególnymi jednostkami lub krajami, przez co korzysta się z dorobku zupełnie obcej kultury. Rozwój transportu często świadczy o poziomie gospodarczym a nawet prestiżu danego państwa czy wskaźnikiem stopnia zamożności jego obywateli.

Transport międzynarodowy dla przedsiębiorcy

Transport międzynarodowy

Powyższą definicją może operować każda osoba. Jednak przedsiębiorca na to określenie musi popatrzeć inaczej. Obszerne wyjaśnienie pojęcia "transport międzynarodowy" określa artykuł 83, ustęp 3, punkt 1 Ustawy o VAT. Według Ustawy, transport międzynarodowy jest to przemieszczenie towaru pomiędzy dwoma krajami, w wyłączeniem krajów-członków Unii Europejskiej:

 • z miejsca nadania na terenie kraju do miejsca przeznaczenia poza obszarem Unii Europejskiej,
 • z miejsca nadania poza obszarem Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia na terenie kraju,
 • z miejsca nadania poza obszarem Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega przez teren kraju,
 • z miejsca nadania na terenie członka Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia poza obszarem Unii Europejskiej lub z miejsca nadania poza obszarem Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia na terenie członka Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega przez teren kraju.

Punkt drugi tego artykułu dotyczy transportu osób, który pokrywa się z trzema pierwszymi podpunktami powyższego punktu. Transport pomiędzy krajami Unii Europejskiej jest nazywany transportem wewnątrzwspólnotowym.

Cele transportu międzynarodowego

Wiele państw decyduje się na ścisłą współpracę w dziedzinie transportu międzynarodowego, ponieważ przynosi ona efekty długofalowe:

 • modernizacji infrastruktury,
 • rozwoju i generowaniu większych zysków,
 • tworzeniu systemów wpływających na skok gospodarczy,

oraz krótkoterminowe, jak:

 • szczególne dbanie o poprawę bezpieczeństwa transportu osób i rzeczy,
 • wspieranie konkurencji na rynku,
 • likwidacja monopolu,
 • rozwój węzłów transportowych.