Stworzenie próżni jest dzisiaj niezbędne w wielu dziedzinach przemysłu i techniki. Tego rodzaju zjawisko pozwala, chociażby na obniżenie temperatury wrzenia wody, czy wyeliminowanie gazów z materiałów, które wymagają podwyższonej jednorodności kompozycji. W tym celu wykorzystuje się specjalne urządzenia, które cechuje niewielki rozmiar oraz ekonomiczne zużycie energii.

Jak działają urządzenia wytwarzające próżnię?

pompa próżniowa

Działanie pomp próżniowych, bo o nich mowa, polega przede wszystkim na usuwaniu gazów z zamkniętej przestrzeni, a więc na uzyskiwaniu podciśnienia. Dokładniej rzecz ujmując, pompa próżniowa zasysa cząsteczki, a następnie wydmuchuje je poza oczyszczany obszar. Warto podkreślić, że tego typu urządzenia mogą funkcjonować zupełnie samodzielnie, ale mogą również wchodzić w skład różnego rodzaju zaawansowanych technologicznie systemów.

Jakie wyróżnia się rodzaje urządzeń do tworzenia podciśnienia?

Na rynku można znaleźć szeroką gamę tego rodzaju maszyn, spośród których można wymienić, chociażby urządzenia dyfuzyjne, w których czynnikiem pompującym najczęściej jest rtęć lub specjalny olej. Ponadto można zetknąć się z maszynami: turbomolekularnymi, olejowymi, jonowo-magnetycznymi, bezolejowymi, typu Root’s. Przykładowe zastosowanie maszyn do podciśnienia Na chwilę obecną pompa próżniowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle. Tego typu maszyny doskonale sprawdzają się w rafinacji ropy naftowej, pozwalając utrzymać odpowiednie warunki dla rozdzielania powstających mieszanin, czy przy odgazowywaniu metali, umożliwiając uzyskiwanie materiałów o jednorodnych strukturach. Ponadto ssawy są na powszechną skalę wykorzystywane w przemyśle spożywczym, gdzie stosuje się je do pakowania produktów mięsnych i rybnych, a także w medycynie, jako elementy aparatów oddechowych. Urządzenia te świetnie spełniają swoją funkcję w procesach destylacji, obróbki termicznej, spawania wiązką elektronów, czy wyżej wspomnianego odgazowania stali. Warto też dodać, że maszyny te dają możliwość nie tylko przetaczania gazów, ale i cieczy, nawet naprawdę gęstych.

Podsumowanie

Jak się okazuje, pompa próżniowa jest jednym z wynalazków o wszechstronnym zastosowaniu, który może być wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu oraz techniki. Współcześnie z tego rodzaju urządzeń korzysta bardzo wiele dziedzin, w tym nie tylko wyżej wspomniany przemysł chemiczny i rafinacji ropy naftowej, ale także sektor farmaceutyczny, energetyczny, spożywczy itp. Znajdują one swoją rolę również w wielu różnego rodzaju ośrodkach naukowo-badawczych.