Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, które w procesach produkcyjnych korzysta z substancji mogących prowadzić do powstania atmosfery wybuchowej, do przygotowania dokumentu ocena zagrożenia wybuchem zobowiązują Cię odpowiednie przepisy prawa, konkretnie jedno z rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Przepisy te odnoszą się również do tych przedsiębiorstw, które co prawda w bezpośredni sposób nie korzystają z takich substancji, ale je przechowują lub nimi handlują. Jeśli nie magazynujesz i nie korzystasz z materiałów, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wybuchu w Twoim zakładzie pracy, nie musisz przygotowywać oceny zagrożenia wybuchem. Większość przedsiębiorstw nie musi zatem przygotowywać takiego dokumentu. Pozostałe taki dokument powinny przygotować i jest to ich bezwzględny obowiązek.

[caption id="attachment_183" align="aligncenter" width="504"]Ocena zagrożenia wybuchem Ocena zagrożenia wybuchem[/caption]

Dokument ocena zagrożenia wybuchem może być przygotowany przez przedsiębiorcę samodzielnie lub przygotowany na jego zlecenie przez wyspecjalizowaną w tym kierunku firmę. Opracowanie tego typu dokumentacji w przypadku niewielkiej firmy jest zadaniem stosunkowo prostym i łatwym do przeprowadzenia. W przypadku dużych przedsiębiorstw sytuacja jest zwykle nieco bardziej skomplikowana. Im większe budynki i im większa ich liczba, tym dokument staje się bardziej rozbudowany i koszt jego przygotowania wzrasta. Taki dokument jednak trzeba i zwyczajnie warto przygotować, chociażby po to, aby zmniejszyć ewentualne straty i konsekwencje wybuchu w określonym miejscu pracy.