Jedną z często wykorzystywanych metod spawalniczych jest metod TIG, czyli metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych stali wysokostopowych oraz materiałów nieżelaznych tj. aluminium i jego stopy, stopy niklu, tytanu, magnezu i wielu innych. Metoda pozwala na spawanie złączy w szerokim przekroju grubości, od złączy grubości dziesiętnych części jednego milimetra po złącza grubości kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu milimetrów. Grubość wykonanego złącza zależy do konkretnego materiału oraz użytego do pracy sprzętu spawalniczego. Duże znaczenie mają w tym przypadku palniki TIG, które dobiera się względem grubości wykonania konkretnego złącza i wielkości prądu spawania.

Metoda TIG to jedna z najczystszych i najbardziej precyzyjnych metod spawalniczych. Spawanie odbywa się poprzez stopienie spawanego metalu i materiału dodatkowego dzięki ciepłu wytworzonemu przez łuk elektryczny wytworzony pomiędzy nietopliwą wolframową elektrodą a spawanym metalem. Proces nie jest skomplikowany, a jakość wykonane spawu zależy przede wszystkim od wprawy osoby, która zajmuje się wykonaniem danej pracy. W przypadku prac precyzyjnych, ważne znaczenie mają również palniki TIG używane do spawania. Ich konstrukcja oraz kształt wpływają na wygodę i wydajność pracy. Współcześnie coraz częściej miejsce uchwytów spawalniczych chłodzonych powietrzem zastępują uchwyty chłodzone cieczą, co pozwala na wydłużenie cyklu pracy i zwiększenie komfortu pracy spawacza.

Spawanie metali nieżelaznych i stali wysokostopowych możliwe jest w zasadzie wyłącznie dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju elektrody. Nietopliwą elektrodę wolframową (często z dodatkiem innych metali zwiększających jej wytrzymałość) mocuje się w specjalnym rodzaju palnika TIG, który pozwala regulować jej położenie oraz w razie potrzeby, wymienić ją na nową, przy czym końcówka elektrody z przyczyn technologicznych zawsze musi wystawać poza końcówkę palnika - jest to niezbędne dla wytworzenia łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą, a spawanym materiałem. To jak daleko elektroda wystaje poza uchwyt palnika zależy od potrzeb i warunków technologicznych, dlatego tak ważna jest wspomniana wcześniej funkcja regulacji położenia elektrody w uchwycie. Wszystkie profesjonalne palniki TIG powinny posiadać taką funkcję regulacji.

Metoda TIG, dzięki zastosowaniu wspomnianej wcześniej elektrody nietopliwej pozwala na „czyste” spawanie wolne od odprysków, bez wprowadzania istotnych zmian w składzie chemicznym łączonych ze sobą metali. Spoina wolna jest od wytrąceń niemetalicznych w swoim wnętrzu i na powierzchni, co gwarantuje większą wytrzymałość takiego połączenia.

Szukasz palników TIG? Wejdź na Eltrex.net.pl.